طراحی آشپزخانه آسو تکنیک

اگر می خواهید کابینت جدیدی در آشپزخانه منزل خود اجرا کنید، بسیار مهم است که بدانید پس از اجرا آشپزخانه به چه شکل در خواهد آمد. شما با داشتن یک طرح 3 بعدی می توانید تصویری از محیط آشپزخانه پس از اجرای تغییرات داشته باشید.

جهت دریافت طرح 3 بعدی آشپزخانه منزل خود مبلغ 40 هزار تومان به شماره کارت زیر واریز نمایید. طرح آشپزخانه شما از طریق واتساپ و یا ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

شماره کارت : 6219861037491064

بانک : سامان

به نام : محمد کریمی