تسویه حساب - آسو تکنیک

مراحل انجام تسویه حساب

تسویه حساب کابینت آماده همانند سایر کالا ها به صورت کاملا نقدیست. با این تفاوت که مشتریان می توانند نیمی از مبلغ را به عنوان بیعانه پرداخت کنند. الباقی مبلغ هنگام ارسال بار دریافت می شود. گفتنیست تا قبل از واریز کامل مبلغ به هیچ عنوان اجازه ترخیص کالا صادر نخواهد شد.

ادامه مطلب

تسویه حساب - آسو تکنیک

روش های تسویه حساب

می توان به جرئت گفت امروزه نزدیک به نیمی از خرید ها به صورت اینترنتی انجام میگیرند. خرید هایی که می تواند ریز و درشت باشد. روش های تسویه حساب خرید های اینترنتی نیز به طبع به صورت اینترنتی هستند.

ادامه مطلب